Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego WIENIEC w Zgorzelcu informuje, że w dniach 07.12.2017 r. oraz 13.01.2018 r. odbędą się polowania zbiorowe „dewizowe”, które nie były uwzględniane na Planie Polowań.

Część tych polowań odbędzie się na terenach administrowanych przez Gminę Zgorzelec. W związku z powyższym uprasza się o niewchodzenie w tych dniach do terenów zalesionych.

Źródło: www.gmina.zgorzelec.pl


Licznik

© 2009-2024 by GPIUTMD

Łagów na mapie